Embargo mot Kuba sedan 1962

Innan du planerar din resa till Kuba är det bra att veta att relationerna mellan Kuba och USA är mycket frostiga. USA upprätthåller, sedan i början av 1960-talet, en omfattande handelsblockad mot Kuba. När du kommer till Kuba kommer du att förstå konsekvenserna av detta embargo. Landet har i princip brist på allt och butikerna står tomma. Som turist finns det nästan ingenting att köpa med undantag för de välkända kubanska cigarrerna, Havana Cub rom, konst och hantverk.

Här kommer några rader med bakgrunden till embargo som medfört svåra kommersiella, ekonomiska och finansiella konsekvenser för landet. Förenta staterna införde först ett embargo mot försäljningen av vapen till Kuba den 14 mars 1958 under Fulgencio Batista-regimen. Återigen den 19 oktober 1960 (nästan två år efter att den kubanska revolutionen hade lett till deponering av Batista-regimen) placerade USA ett embargo på export till Kuba, förutom mat och medicin efter att Kuba nationaliserade amerikanska ägda kubanska oljeraffinaderier utan kompensation till de ursprungliga ägarna. Även Kubas roll i den kubanska missilkrisen var en stark anledning.

Den 7 februari 1962 utvidgades embargot till att omfatta nästan all export och det är fortfarande aktivt, nästan 60 år efter revolutionen. Efter att Donald Trump blev USAs  president skärptes embargot ytterligare.

About Author

Founder and CEO of Cuba Travel Scandinavia and Cuba Holidays International Tour Operator. Specialist on travels to Cuba as well a deep knowledge of the everyday reality for the ordinary Cuban person.

Du kanske även är intresserad av...